Maalipinnan suojatuotteen valinta


LSP tulee sanoista Last Step Product (tai Last Stage Product) ja sillä tarkoitetaan auton maalipinnan suojatuotetta, jota käytetään viimeisenä tarpeellisten puhdistusvaiheiden jälkeen. LSP-tuotteissa on paljon valinnanvaraa, eikä mikään tuoteryhmä tai tuote ole yksiselitteisesti paras, vaan valinnassa tulee huomioida monia asioita. Siksi on usein mahdotonta tarjota ns. parasta vaihtoehtoa ilman muutamia tarkentavia kysymyksiä edes sillä yleisimmällä toimeksiannolla: "Suosittele mulle jotain hyvää vahaa!"

LSP:t voidaan ryhmitellä esim. seuraavasti:

  • luonnonvahat
  • hybridivahat
  • synteettiset sealantit
  • nanopinnoitteet
  • kestopinnoitteet

Suojatuotteiden päätarkoitus ei ole peittää pinnalla olevia virheitä, mutta siihenkin ongelmaan löytyy muutamia hyviä vaihtoehtoja, jos koneelliseen kiillotukseen ei haluta ryhtyä.

Jos valinta tuottaa hankaluuksia, ota yhteyttä meihin ja kerro

  • auton merkki ja malli
  • maalipinnan kunto suunnilleen (virheetön / hologrammeja / lievää pesunaarmua / voimakasta pesu- ja lumiharjanaarmua / syviä naarmuja)
  • minkä verran aikaa autonhoitoon on mahdollista käyttää
  • minkälaiset olosuhteet autonhoitoon on käytettävissä

Luonnonvahat

Luonnonvahat ovat vanhimpia ja perinteikkäimpiä suojatuotteita. Carnauba- ja mehiläisvahaa sekä tarkoin valittuja muita aineita sisältävät tuotteet antavat pinnalle lämpimän ja syvän kiillon, jota monet harrastajat arvostavat. Veden pisarointi- ja poisvalumisominaisuudet ovat tuoreella luonnonvahapinnalla erinomaiset. Heikkoutena on rajoitettu kesto voimakkaampia pesuaineita vastaan. Suosittelemme luonnonvahoja silloin, kun auton käyttö on vähäistä, se painottuu kesäaikaan tai autonhoito ollaan valmiita ottamaan harrastuksena, jonka parissa on mukava viettää aikaa.

Hybridivahat

Hybridivahat sisältävät sekä luonnonvahoja että synteettisiä ainesosia ja niissä pyritään yhdistämään luonnonvahojen ja täysin synteettisten suojatuotteiden hyvät puolet. Hybridivaha on hyvä vaihtoehto silloin, kun pinnan suojalta vaaditaan kestoa ympärivuotisessa käytössä ja samalla halutaan säilyttää luonnonvahoille ominaista lämmintä ja syvää kiiltoa. Käyttöolosuhteiden osalta hybridivahat eivät ole erityisen kriittisiä, kunhan ilmankosteus ei aiheuta veden tiivistymistä pinnalle.

Synteettiset sealantit

Synteettiset sealantit (yleensä käytetään vain nimitystä sealant) ovat nimensä mukaisesti täysin luonnonvahattomia tuotteita. Niiden parhaita puolia ovat erittäin helppo käyttö sekä levitys- että poispyyhintävaiheessa ja yleensä varsin hyvä kestävyys. Monet harrastajat pitävät niiden tuomaa kiiltoa luonnonvahoihin verrattuna peilimäisenä ja steriilinä. Nämä vivahde-erot ovat kuitenkin niin pieniä, että niitä on vaikea erottaa esim. pieniä alueita rinnakkain eri tuotteilla käsittelemällä. Sealantit ovat erittäin suosittuja, koska niissä yhdistyvät helppokäyttöisyys ja kesto useimpia miellyttävällä tavalla.

Nanopinnoitteet

Nanopinnoitteet käsitellään tässä omana ryhmänään, vaikka ne ovatkin tavallaan kestopinnoitteiden alaryhmä. Nanopinnoitteiden parhaita puolia ovat erinomainen vedenhylkivyys (hydrofobisuus) ja puhdistuvuus. Myös niiden tuoma kiilto on erinomaista tasoa. Useimpien nanopinnoitteiden hoito vaatii kuitenkin huomion kiinnittämistä pesuaineisiin ja oikeaan ylläpitoon, jotta kaikki ominnaisuudet säilyvät uudenveroisina mahdollisimman pitkään. Vääräkään hoito ei kuitenkaan poista niiden pintaa suojaavia ominaisuuksia.

Nanopinnoitteiden käyttämisessä on huomioitava, että tarjolla on riittävän lämpimät ja kuivat olosuhteet työn tekemistä ja kuivumisaikaa varten. Suomen olosuhteissa suosittelemme ehdottomasti lämmitettyä sisätilaa, jotta ongelmia ei tule.

Kestopinnoitteet

Kestopinnoitteen määritelmä on häilyvä, mutta tässä yhteydessä kestopinnoitteella tarkoitetaan tuotetta, joka suojaa pintaa vielä 1-2 vuoden kuluttua tuotteen käyttämisestä. Koska kestopinnoite sulkee alleen myös kaikki pinnassa olevat virheet, on järkevää varmistaa pinnan kunto ennen pinnoittamista. Kevyt koneellinen kiillotus on yleensä hyvä tehdä joka tapauksessa, sillä uusikaan auto on vain harvoin pinnoiltaan täysin virheetön.

Käyttöolosuhteiden osalta pätee sama kuin nanopinnoitteillakin eli jos tuotteen käyttöä varten ei ole kuivaa ja lämmintä tilaa ja vähintään vuorokautta aikaa, kannattaa valinta tehdä muista LSP-tuotteista. Kestopinnoitteet ovat parhaimmillaan silloin, kun auto on päivittäisessä arkikäytössä, eikä sen hoitamiseen ole mahdollista suhtautua harrastuksena, vaan halutaan pinnan pysyvän suojattuna ilman ylimääräistä vaivaa.

Ota yhteyttä info@autonhoitokauppa.fi tai 044 585 4557, kun tarvitset lisätietoa.

© Autonhoitokauppa 2015