Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä
Projectech Oy
Väkkäräntie 292
23800 Laitila

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Janne Kovalainen
Puh. 044 585 4557
info@projectech.fi

3. Rekisterin nimi
Projectech Oy:n verkkokaupan (autonhoitokauppa.fi) asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan asiakkaan etu- ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja tiedot ostotapahtumista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot tulevat asiakkaalta itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin tallennetut tiedot säilytetään luottamuksellisina. Tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka ovat vain asiakaspalvelua hoitavien henkilöiden tiedossa. Palvelin on suojattu palomuurilla.